เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ วันนี้ สูงสุด ราคา 13.50 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/Fax.โรงสีฯ:043-501-570   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
         ข่าว/ประกาศจากทางสหกรณ์ฯ  
     
 
โอนงานตรวจสอบให้เอกชน 
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย kasetcoop 24 ตุลาคม 2556 08:48:52 อ่าน [395]
กรมหมอดินกับบทบาทการ โซนนิ่ง...สู่ทางเลือกของเกษตรกร - เกษตรทั่วไทย 
การกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช หรือที่เรียกว่า โซนนิ่ง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศไปแล้ว 13 ชนิดพืช
โดย kasetcoop 14 ตุลาคม 2556 11:09:14 อ่าน [304]
ญี่ปุ่น ดูงานสหกรณ์ไทย - ทิศทางเกษตร 
ความร่วมมือด้านสหกรณ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นที่ผ่านมานั้นมีกรอบความร่วมมือ 6 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย การเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและสหกรณ์ของไทยและญี่ปุ่น การร่วมลงทุนต่าง ๆ
โดย kasetcoop 12 ตุลาคม 2556 09:12:41 อ่าน [314]
สหกรณ์เลย สนับสนุน 1 ทุน 1 โรงเรียน ตชด. - ทิศทางเกษตร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา
โดย kasetcoop 10 ตุลาคม 2556 08:56:48 อ่าน [324]
ผุดหลักสูตร รู้ลึกกับการ "ทำนา 1 ไร่ 1 แสนบาท" - เกษตรทั่วไทย 
ในอดีตชาวนาถูกมองว่าเป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพ ก็จะเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวไร่ ชาวนาจริง ๆ ใครที่มีความคิดแบบนี้เห็นที จะต้องปรับทัศนคติเกี่ยวกับชาวนาเสียใหม่
โดย kasetcoop 09 ตุลาคม 2556 10:49:02 อ่าน [327]
ขบวนการสหกรณ์ไทยร่วมใจ...เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ  
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสหกรณ์อย่างยิ่ง ตั้งแต่ทรงน้อมนำเรื่องการสหกรณ์สู่นักเรียน
โดย kasetcoop 08 ตุลาคม 2556 08:24:46 อ่าน [311]
‘กองทุนพัฒนาสหกรณ์’ เสริมกำลังผลิตเมล็ดพันธุ์ดี - นานาสารพัน 
“เมล็ดพันธุ์” ถือเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้ ถึงแม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์สูง มีมูลค่าปีละกว่า 3,000 ล้านบาท
โดย kasetcoop 07 ตุลาคม 2556 08:26:32 อ่าน [310]
จัดหลักสูตรสหกรณ์ เข้าในระบบการศึกษา - เกษตรทั่วไทย 
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แต่ละยุทธศาสตร์ได้ขับเคลื่อนกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการสร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ
โดย kasetcoop 01 ตุลาคม 2556 13:16:04 อ่าน [307]
41 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของอาเซียน - บอกกล่าว เล่าขาน 
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการทำหน้าที่พัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์
โดย kasetcoop 30 กันยายน 2556 08:32:04 อ่าน [364]
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด 
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ได้นำข้าวสารพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย kasetcoop 28 กันยายน 2556 13:50:31 อ่าน [302]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42
 
     

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop