เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ วันนี้ สูงสุด ราคา 13.50 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/Fax.โรงสีฯ:043-501-570   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
         ข่าว/ประกาศจากทางสหกรณ์ฯ  
     
 
พัฒนาไหมเชิงการค้า - เกษตรทั่วไทย 
กรมหม่อนไหม โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตไหมเชิงการค้าร่วมภาคเอกชน
โดย kasetcoop 13 กรกฎาคม 2555 08:15:51 อ่าน [685]
มะนาวนอกฤดู ในวงบ่อซีเมนต์ - เกษตรทั่วไทย 
ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มีผลงานด้านการศึกษาการเพาะปลูกพืชหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อ
โดย kasetcoop 12 กรกฎาคม 2555 08:35:34 อ่าน [870]
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนามืออาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย kasetcoop 11 กรกฎาคม 2555 09:10:48 อ่าน [775]
กรมชลฯนำแนวพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำเสียจาก "สาหร่ายบูม" 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก นำแนวทางตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการแก้ปัญหาสาหร่ายบูม
โดย kasetcoop 10 กรกฎาคม 2555 08:29:51 อ่าน [828]
ตั้งศูนย์ตรวจสินค้าเกษตร...เตรียมเข้าเขตเศรษฐกิจอาเซียน - บอกกล่าวเล่าขาน 
นับวันมาตรฐานสินค้า เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพราะการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันต้องใช้ชีวิตที่มีมาตรฐานรองรับความปลอดภัยเสมอ ดังนั้น มาตรฐานสินค้า จึงเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ
โดย kasetcoop 09 กรกฎาคม 2555 08:29:51 อ่าน [730]
เตือนระวังโรคไหม้ข้าวระบาด 
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกมาก สภาพอากาศเหมาะสมต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว ขอให้เกษตรกรระมัดระวังโรคไหม้ในนาข้าว
โดย kasetcoop 05 กรกฎาคม 2555 08:31:25 อ่าน [1128]
แก้ปัญหาดินเค็มแถบอีสาน เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน - บอกกล่าวเล่าขาน 
ดินเค็มเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ชุ่มชื้น ทั้งในเขตชลประทานและเขตอาศัยนํ้าฝน พื้นที่ดินเค็มในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และพื้นที่ชายทะเล
โดย kasetcoop 04 กรกฎาคม 2555 08:29:22 อ่าน [860]
กระทรวงเกษตรฯแนะชาวนา ได้ประโยชน์รอบด้านจากระบบปลูกข้าว - นานาสารพัน 
“การจัดระบบปลูกข้าว” คือ แนวทางการแก้ปัญหาการทำนาของชาวนาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ชาวนาเข้าสู่ระบบการปลูกข้าว
โดย kasetcoop 03 กรกฎาคม 2555 08:42:59 อ่าน [569]
เกษตรกรยโสธรผลิต...สุดยอด 5 พันธุ์ข้าวพื้นเมือง - เกษตรทั่วไทย 
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่กำลังตื่นตัวในเรื่องการรักษาสุขภาพพลานามัย ตลอดจนใส่ใจที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น โดยหันมาสนใจบริโภคอาหารอินทรีย์หรืออาหารออแกนิค
โดย kasetcoop 02 กรกฎาคม 2555 09:23:45 อ่าน [601]
กระตุ้นอาชีพพระราชทานคู่แผ่นดินไทย - ทิศทางเกษตร 
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีตัวแทนสหกรณ์โคนมทั่วประเทศเข้าร่วมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
โดย kasetcoop 29 มิถุนายน 2555 09:18:01 อ่าน [607]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42
 
     

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop