เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ วันนี้ สูงสุด ราคา 13.50 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/Fax.โรงสีฯ:043-501-570   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
         ข่าว/ประกาศจากทางสหกรณ์ฯ  
     
 
ที่ดินจากว่างเปล่าเสื่อมโทรม สู่นิคมสหกรณ์ - เกษตรทั่วไทย  
ที่ดิน นับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพทางการเกษตร มีเกษตรกรเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินน้อยไม่เพียงพอกับการเพาะปลูก ต้องเช่าที่ดินมาทำกิน
โดย kasetcoop 30 สิงหาคม 2555 08:30:01 อ่าน [747]
จำแนกปัญหาพื้นที่ชาวนา เพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว - ดินดีสมเป็นนาสวน  
ปัจจุบันปัญหาความยากจนของภาคเกษตรไทย ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะที่ทำกิน การพัฒนาดินและน้ำ
โดย kasetcoop 29 สิงหาคม 2555 08:54:38 อ่าน [630]
ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน  
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่ สศก.ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี หรือ GIZ
โดย kasetcoop 28 สิงหาคม 2555 08:43:44 อ่าน [726]
สร้างเครือข่ายให้ความรู้... ช่วยขับเคลื่อนงานสหกรณ์ - บอกกล่าวเล่าขาน 
ช่วงนี้เรื่องการผลักดันให้งานสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ กำลังจะถูกประกาศขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติว่าจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรบ้าง
โดย kasetcoop 27 สิงหาคม 2555 08:20:42 อ่าน [718]
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าศึกษาดูงานที่ สกก.เกษตรวิสัย จำกัด 
เมื่อเช้าวันนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าศึกษาดูงานที่ สกก.เกษตรวิสัย ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยคุณภาพทั้งระบบ
โดย kasetcoop 23 สิงหาคม 2555 13:22:12 อ่าน [625]
ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้า...ขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ - หลากเรื่องราว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นในการผลักดันให้ สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากตระหนักดีว่าระบบสหกรณ์จะสามารถสร้างพื้นฐานของสังคมและเศรษฐกิจ ของชาติ
โดย  22 สิงหาคม 2555 10:16:59 อ่าน [578]
ขับเคลื่อน“งานสหกรณ์” เป็นวาระแห่งชาติ 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีการขยายตัวและแตกแขนงออกเป็นสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ รวมประมาณ 7,800 สหกรณ์
โดย kasetcoop 21 สิงหาคม 2555 08:28:01 อ่าน [706]
เกษตรฯอนุมัติแผนจัดรูปที่ดิน 1.2ล้านไร่ 
เกษตรฯ เตรียมชงแผนจัดรูปที่ดินทั่วประเทศอีกกว่า 1.2 ล้านไร่ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ พร้อมตีกรอบความเหมาะสมการจัดรูปที่ดินตามหลักเกณฑ์ความเพียงพอของแหล่งน้ำต้นทุน ความพร้อมด้านวิศวกรรม และประชาชนมีส่วนร่วม
โดย kasetcoop 20 สิงหาคม 2555 08:21:45 อ่าน [551]
ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว เข้ากรุง - เกษตรทั่วไทย 
ข้าวพันธุ์ “ลืมผัว” เดิมเป็นข้าวเหนียวนาปีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูกในสภาพไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร
โดย kasetcoop 17 สิงหาคม 2555 08:36:12 อ่าน [551]
ดันสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี - เกษตรทั่วไทย 
ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ นับเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยในทุกวันนี้ ชาวนามีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมากขึ้น ขณะที่เมล็ดพันธุ์ข้าวมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
โดย kasetcoop 16 สิงหาคม 2555 08:47:37 อ่าน [733]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42
 
     

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop