เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ วันนี้ สูงสุด ราคา 13.50 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/Fax.โรงสีฯ:043-501-570   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
         ข่าว/ประกาศจากทางสหกรณ์ฯ  
     
 
จากน้ำท่วมถึงภัยแล้ง...อีกบทเรียนที่ได้จากเขื่อน - เกษตรทั่วไทย  
ต้องยอมรับว่า ปีนี้สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติน่าห่วง ฝนทิ้งช่วงที่ยาวนานมากจนเกิดภาวะภัยแล้งจนสิ้นเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาฝนก็ยังไม่ตก แต่พอเข้าสู่เดือนกันยายน 2555 ฝนตกหนัก
โดย kasetcoop 17 กันยายน 2555 14:15:23 อ่าน [561]
น้อมนำพระราชดำรัส สร้างฝายปลูกแฝก - ทิศทางเกษตร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่รอดของป่าไม้ ซึ่งปัญหาสำคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น คือ “น้ำ” อันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
โดย kasetcoop 13 กันยายน 2555 08:42:44 อ่าน [692]
เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ...ภูมิคุ้มกันเกษตรกรรายย่อย - หลากเรื่องราว  
ปีนี้กรมปศุสัตว์เร่งขับเคลื่อน ’โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย” เบื้องต้นได้จัดตั้งและพัฒนาความพร้อมของ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
โดย kasetcoop 12 กันยายน 2555 09:01:09 อ่าน [718]
“สหกรณ์”...วาระแห่งชาติ  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการให้ สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
โดย kasetcoop 11 กันยายน 2555 08:32:55 อ่าน [606]
ปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร 
นายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมอบหมายให้ กฟก. ให้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรประมาณ 510,000 รายนั้น
โดย kasetcoop 10 กันยายน 2555 08:22:04 อ่าน [643]
เกษตรฯสั่งตรวจเข้ม เพิ่มพื้นที่สุ่มตรวจ  
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/56
โดย kasetcoop 06 กันยายน 2555 08:27:52 อ่าน [530]
ปลูกจิตสำนึกรักข้าวให้เด็กไทย - ดินดีสมเป็นนาสวน  
อาชีพการทำนา มีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมาก เพราะการทำนาปลูกข้าวของชาวนาไทยเป็นทั้งวิถีชีวิต ทั้งวัฒนธรรม จิตวิญญาณและยังเป็นความมั่นคงทางอาหาร
โดย kasetcoop 05 กันยายน 2555 08:29:49 อ่าน [624]
แก้ปัญหาข้าววัชพืช  
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยสถานการณ์ข้าววัชพืชที่กำลังระบาดในแปลงนาของเกษตรกรในหลายพื้นที่
โดย kasetcoop 04 กันยายน 2555 08:47:16 อ่าน [734]
กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้วิกฤติภัยแล้ง - เกษตรทั่วไทย วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 00:00 น.  
ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศ ไทย ที่เกิดจากสาเหตุฝนทิ้งช่วงกำลังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน
โดย kasetcoop 03 กันยายน 2555 08:30:09 อ่าน [546]
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ กำไร 80 ล้านบาทต่อเดือน  
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึง ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ว่า เป็นหัวใจสำคัญของระบบโลจิสติกส์ เพราะทำให้เกิดการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้ตรงตามเวลาด้วยต้นทุนต่ำ
โดย kasetcoop 31 สิงหาคม 2555 08:21:45 อ่าน [606]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42
 
     

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop