เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ วันนี้ สูงสุด ราคา 13.50 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/Fax.โรงสีฯ:043-501-570   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
         ข่าว/ประกาศจากทางสหกรณ์ฯ  
     
 
แผนพัฒนาปี 2556 - 2560...อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันฯ - ดินดีสม เป็นนาสวน  
จากที่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี 2551-2555 กำลังจะสิ้นสุดลง คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
โดย kasetcoop 03 ตุลาคม 2555 08:28:32 อ่าน [683]
สานต่องานสหกรณ์โรงเรียน...สู่ชีวิตประจำวันมากขึ้น - นานาสารพัน  
การส่งเสริมระบบสหกรณ์ในโรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่สอดรับกับการผลักดันสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
โดย kasetcoop 02 ตุลาคม 2555 08:30:02 อ่าน [644]
นำร่องสำรองข้าวฉุกเฉิน  
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรื่องการจัดตั้งโครงการนำร่องเพื่อระบบการสำรองข้าวฉุกเฉินในเอเชียตะวันออก (East Asia Emergency Rice Reserve : EAERR)
โดย  01 ตุลาคม 2555 14:45:19 อ่าน [745]
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำแหล่งพลังงานสีขาวตามธรรมชาติ  
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันการหาแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างยากและมีปริมาณที่จำกัดมากขึ้น
โดย kasetcoop 28 กันยายน 2555 08:33:29 อ่าน [978]
น้อมนำพระราชดำริสร้างปราการป้องพิบัติภัย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ - ทิศทางเกษตร  
“ลำน้ำน่าน” ถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจังหวัดน่าน และชาวไทยตอนล่างมาเป็นเวลาช้านาน ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะต้นกำเนิดของแม่น้ำน่านนั้น
โดย kasetcoop 27 กันยายน 2555 08:26:30 อ่าน [516]
เน้น... “วิถีเกษตรอินทรีย์” ลดต้นทุนค่าปุ๋ย เพิ่มผลผลิต - ดินดีสมเป็นนาสวน 
กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายหลักในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายหลักในการ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรที่ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย kasetcoop 26 กันยายน 2555 08:19:26 อ่าน [587]
ดันแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ยึดหลัก “สุข เสมอภาค เป็นธรรม” - บอกกล่าวเล่าขาน  
แผนพัฒนาการสหกรณ์ เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) มีอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
โดย kasetcoop 25 กันยายน 2555 08:19:06 อ่าน [526]
เพชรบูรณ์บูรณาการแก้ปัญหาเกษตรกร  
นายอุปถัมภ์ ยกเส้ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้ทำหน้าที่ในการให้บริการเกษตรกรอย่างดี และให้บูรณา
โดย kasetcoop 20 กันยายน 2555 10:04:14 อ่าน [573]
ความเข้มแข็ง...ด้วยระบบสหกรณ์ - หลากเรื่องราว  
สหกรณ์ร้านค้า คือสหกรณ์ประเภทหนึ่งที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสหกรณ์วาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและคนในชุมชนให้สามารถซื้อสินค้าบริโภค อุปโภคในราคาที่ยุติธรรม
โดย kasetcoop 19 กันยายน 2555 08:43:23 อ่าน [739]
อนุรักษ์พันธุกรรมข้าว 
ทั้งนี้ ได้มีการขึ้นทะเบียนข้าวพันธุ์สังข์หยดเป็นข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไปแล้ว ซึ่งส่งผลให้ข้าวสังข์หยดเป็นที่นิยมในผู้บริโภคทั้งในและตลาดต่างประเทศ
โดย kasetcoop 18 กันยายน 2555 08:16:33 อ่าน [829]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42
 
     

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop