เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ วันนี้ สูงสุด ราคา 13.50 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/Fax.โรงสีฯ:043-501-570   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
         ข่าว/ประกาศจากทางสหกรณ์ฯ  
     
 
เดินหน้า...โรงเรียนชาวนาต้นแบบ  
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เผยถึง โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกร(โรงเรียนชาวนาต้นแบบ :Training of Trainer)
โดย kasetcoop 26 ธันวาคม 2555 08:42:53 อ่าน [938]
จัดฐานข้อมูลเกษตรกรใหม่ 
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งประสานกระทรวงมหาดไทย
โดย kasetcoop 25 ธันวาคม 2555 08:58:14 อ่าน [627]
'สหกรณ์'...วาระแห่งชาติ  
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีสหกรณ์สากล รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
โดย kasetcoop 24 ธันวาคม 2555 09:13:22 อ่าน [445]
พระราชทานข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกร  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนคร
โดย admin 21 ธันวาคม 2555 08:35:50 อ่าน [493]
สนับสนุนกิจกรรม สหกรณ์ในโรงเรียน 
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 โรงเรียน
โดย kasetcoop 14 ธันวาคม 2555 08:56:07 อ่าน [517]
ทิศทางไทย สู่สหกรณ์อาเซียน - ทิศทางเกษตร  
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เห็นชอบให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำเอาระบบสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดย kasetcoop 13 ธันวาคม 2555 09:44:05 อ่าน [445]
สหกรณ์ไทย ...พร้อมเป็นศูนย์กลางอาเซียน - นานาสารพัน  
กรมส่งเสริมสหกรณ์รุกปรับองค์กรครั้งใหญ่ในรอบ 40 ปี เพื่อเตรียมก้าวผงาดขึ้นสู่ทศวรรษที่ 5 อย่างมั่งคงเข้มแข็ง ภายใต้คำขวัญ “เครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็ง”
โดย kasetcoop 12 ธันวาคม 2555 08:23:02 อ่าน [473]
บริหารน้ำในนาข้าวยุคใหม่  
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าว ประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่องการบริหารจั
โดย kasetcoop 22 พฤศจิกายน 2555 08:35:33 อ่าน [522]
ลูกหมูป่า - เรื่องน่ารู้ 
หมูป่ามีพื้นเพหรือถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย ในประเทศไทยมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หน้ายาว และพันธุ์หน้าสั้น
โดย kasetcoop 21 พฤศจิกายน 2555 09:28:30 อ่าน [655]
หนุนสหกรณ์เกษตรผลิตอาหารเลี้ยงโลก  
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชากรในโลกที่ขาดแคลนอาหารและมีปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการอยู่ประมาณ 870 ล้านคน โดย FAO และกระทรวงเกษตรฯ
โดย kasetcoop 20 พฤศจิกายน 2555 08:29:29 อ่าน [646]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42
 
     

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop