เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ วันนี้ สูงสุด ราคา 13.50 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/Fax.โรงสีฯ:043-501-570   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
         ข่าว/ประกาศจากทางสหกรณ์ฯ  
     
 
ประชุมเสวนาสหกรณ์สร้างชาติ ปี 2556 (Coop Wonderful Together 2013) 
เพิ่มศักยภาพการจัดการภาคสหกรณ์และพันธมิตรเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย kasetcoop 11 กรกฎาคม 2556 09:10:34 อ่าน [481]
ติดปีกวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน - หลากเรื่องราว 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย จัดโครงการประชุมชี้แจง “การขับเคลื่อนสาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” ขึ้น
โดย kasetcoop 10 กรกฎาคม 2556 08:41:52 อ่าน [379]
ระดมสมองโรงสี 70 แห่ง เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว 
กรมส่งเสริมเกษตรกร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว 70 แห่ง
โดย kasetcoop 09 กรกฎาคม 2556 09:04:23 อ่าน [423]
เปิดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นนานาสาขาพร้อมปัจจัยการผลิตทุกที่นั่งฟรี - ทิศทางเกษตร 
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครง การอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดำริ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับ กองทัพไทย
โดย kasetcoop 05 กรกฎาคม 2556 10:56:42 อ่าน [380]
ผลิตพันธุ์ข้าวแบบพึ่งตนเอง 
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.มีนโยบายส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพชาวนา เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่งคงในภาคเกษตรกรของไทย
โดย kasetcoop 03 กรกฎาคม 2556 08:29:18 อ่าน [558]
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ฯ 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2556
โดย kasetcoop 01 กรกฎาคม 2556 08:49:57 อ่าน [1026]
ใครเอ่ย! 
ท่านคือ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล
โดย kasetcoop 30 มิถุนายน 2556 14:51:26 อ่าน [430]
สร้างชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ ได้เงิน หนึ่งแสน - ทิศทางเกษตร 
ปัจจุบันประเทศไทยมีชาวนามากถึง 3.7 ล้านครอบครัว และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การทำนา ที่ทำตาม ๆ กันโดยที่ไม่มีความรู้ ยิ่งทำให้ชาวนาไทยกลายมาเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ยากจน ลำบากยากเข็ญในการดำเนินชีวิตมากกว่าคนอาชีพอื่น
โดย kasetcoop 14 มิถุนายน 2556 08:39:56 อ่าน [472]
พัฒนาสหกรณ์ไทยสู่ความยั่งยืน - เกษตรทั่วไทย 
งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ “สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซียน” ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ไทย ในโอกาสครบรอบ 40 ปี กรมส่งเสริม
โดย kasetcoop 03 มิถุนายน 2556 08:38:37 อ่าน [519]
"ฟาร์มเมอร์ อินโฟ" แอพเพื่อเกษตรกรไทย - App/แอพ 
ดีแทค และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ฟาร์มเมอร์ อินโฟ (Farmer Info) ที่ต่อยอดจากบริการเอสเอ็มเอส *1677
โดย kasetcoop 29 พฤษภาคม 2556 08:49:50 อ่าน [420]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42
 
     

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop