เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> เปิดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่ 60/61 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์/Fax.:043-501-570 >> :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" ::   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
   ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด  
     
  

ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด

คำขวัญสหกรณ์

      สมาชิกสร้างสหกรณ์  สหกรณ์สร้างเครือข่าย เกษตรวิสัยสร้างสังคม

ภารกิจ

 

          1. พัฒนาธุรกิจ เน้นการตลาดนำการผลิต

          2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และชุมชน

          3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

          4.พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

อัตลักษณ์

สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและชุมชน

จุดเด่น

                  1.สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ
             2.การให้บริการด้วยความใส่ใจ
             3.บริหารงานด้วยความโปร่งใส
             4.ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ต้องการ
                ของผู้บริโภค 
                                                                   

 
แผนผังพื้นที่สำนักงาน
แผนที่เส้นทาง สำนักงานใหญ่


 

แผนที่เส้นทาง สำนักงานสาขานกเหาะ


 

 

 
     
 
 

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop