เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่ วันนี้ สูงสุด ราคา 10.00 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560  
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     16 มีนาคม 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
   ผลงานดีเด่น สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย  
     
 
   
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป(พ.ศ. 2549)

 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตร
     (ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว)

โครงการส่งเสริมการทำข้าวอินทรีย์ 413 ไร่ สมาชิก 9 ราย


โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา จำนวน 90 ราย   
โครงการออมทรัพย์ 80พรรษา

โครงการออมทรัพย์ในโรงเรียน 18 โรงเรียน

โครงการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ

โครงการฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ฯ

โครงการให้บริการหีบบรรจุศพแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ยากไร้ฟรี และสนับสนุนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 คืนทุกราย

โครงการบำรุงสนับสนุนศาสนะสะถานทุกแห่งในเขตพื้นที่

โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสบณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาดิ (เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จัีดสรรค์ไว้จากการประชุมใหญ่ของทุกปี)

การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสหกรณ์ต่างๆ เป็นเครือข่ายธุระกิจ

โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
   
 
     
 
 

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop