เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ วันนี้ สูงสุด ราคา 13.50 บาท/กิโลกรัม <<  :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" :: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/Fax.โรงสีฯ:043-501-570   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
   บุคลากรสำนักงานใหญ่  
     
 

 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
เบอร์โทร. 089-944-8779

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                          
          เจ้าหน้าที่ยริหารงานทั่วไป                           
     
 
  เจ้าหน้าที่บริการ  
ฝ่ายการเงิน                              
             ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน             เจ้าหน้าที่การเงิน                          

  ฝ่ายบัญชี

                   
                                 เจ้าหน้าที่บัญชี                          เจ้าหน้าที่บัญชี         ฝ่ายการตลาด


 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

                             
                   เจ้าหน้าที่การตลาด                     เจ้าหน้าที่การตลาด                  

ฝ่ายส่งเสริมฯ และพัฒนาธุรกิจ


 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมฯ และพัฒนาธุรกิจ

                           
   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ และีพัฒนาธุรกิจ                เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ และีพัฒนาธุรกิจ         เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ และีพัฒนาธุรกิจ            
   
          
                              
   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ และีพัฒนาธุรกิจ                เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ และีพัฒนาธุรกิจ          

ฝ่ายศูนย์กระจายสินค้า


 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์กระจายสินค้า

                           
   เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า                เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า              
   
           
                                 
   เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า                เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า       
 
ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์และสวัสดิการ

                                 
   เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์               เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์        เจ้าหน้าที่สวัสดิการ        
 
     
 
 

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop