เลือกภาษา :   
หน้าหลัก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 >> เปิดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่ 60/61 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์/Fax.:043-501-570 >> :: เกษตรวิสัย "หัวใจ" คือ "สมาชิก" ::   
เมนูหลัก
    หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
  ผลิตภัณฑ์
  เว็บบอร์ด
  ภาพกิจกรรม
  ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

 
  ราคาข้าวสารหอมมะลิ (เก่า/ใหม่)
 
ขนาดบรรจุ
ส่งถึงที่
ราคา/หน่วย(บาท)
1 กก. (เก่า/ใหม่)
(ไม่อัดสูญญากาศ)
33.00
1 กก.(เก่า/ใหม่)
(อัดสูญญากาศ)
35.00
5 กก. เก่า ปี 58
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง 
160.00
5 กก.ใหม่ปี59/60
ตราเกิดบุญ
ตราTK
ตรา101 สีทอง
 
160.00
15 กก. เก่า ปี 58
390.00
50 กก. เก่า ปี 58
1,300.00   
15 กก.ใหม่ปี59/60
420.00
50 กก.ใหม่ปี59/60
1,400.00   
ข้าวหักใหญ่ 
 21.00/กก. 
ข้าวหักกลาง
19.00/กก. 
ข้าวหักเล็ก
15.00/กก. 
ปลายข้าว
10.00/กก. 
รำข้าว
10.50/กก. 
รำหยาบ
 4.00/กก. 
 
หมายเหตุ : - ราคานี้มีผลตั้งแต่
                     26 มิถุนายน 2560 
                    กำหนดยืนราคา 10 วัน
                  - ราคานี้รวมค่าขนส่ง
 
QR CODE
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
      การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
  สินค้าสหกรณ์
  แผนพัฒนาสหกรณ์
 
ราคาน้ำมันวันนี้
   
   ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย  
     
 

สถานที่ตั้ง     

       สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2520 
ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรอย่างครบวงจร อาทิเช่น ธุรกิจสินเชื่อ  
ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าว และธุรกิจให้บริการรับ/ฝากเงิน ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ต่อมาสหกรณ์ฯ ได้ขยายกิจการก่อสร้างโรงสีจากขนาดกำลังการผลิต 60 ตันต่อวัน มาเป็น 120 ตันต่อวัน ณ สำนักงานสาขานกเหาะ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารขนาด 60 ตันต่อวัน ซึ่งทำให้สามารถแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรด พรีเมียม 4 แบรนด์ คือ ตราคนหาบข้าว   ตรา 101 ถุงสีทอง ตราTKทุ่งกุลาฟาร์ม และตราเกิดบุญ ในอนาคตจะขยายตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซี่ยน ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป
 

      ปัจจุบันสหกรณ์ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในด้านธุรกิจอย่างครบวงจร โดยคณะกรรมการสหกรณ์หมุนเวียนเข้าดูแลช่วยเหลือในกิจการงานสหกรณ์ 15 คน  มีพนักงานสหกรณ์ 60 คน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 8,851 คน สังกัดตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 13 ตำบล 
จำนวน 153 กลุ่ม อีกทั้งสหกรณ์มีอุปกรณ์ที่คอยให้บริการอย่างครบครัน
ไว้คอยให้บริการสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป    

                  

สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
มีเนื้อที่ 6 ไร่ 
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 206 ม.2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีโกดัง 3 โกดัง เก็บสินค้าได้ 6,000 ตัน มีลานตากขนาด 3,200 ตร.ม. 


โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ)       
มีเนื้อที่ 45ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 215 ม.11 บ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
มีโรงสี กำลังการผลิต 120 ตัน/วันมีโกดัง 6 โกดัง เก็บได้ 8,500 ตัน มีไซโล 500 ตัน มีลานตาก 16,200 ตร.ม. มีโรงอบลดความชื้น 600 ตันต่อวัน ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ กำลังก่อสร้างไซโลเป่าเย็นรักษาอุณภูมิเพื่อรักษาความหอมของข้าวหอมมะลิได้ตลอดทั้งปี ขนาดความจุ 10,000ตัน

ทรัพย์สินสหกรณ์ มี
รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ  3  คัน  รถบรรทุกสิบล้อพ่วง1คัน รถสิบล้อ 1 คัน รถปิ๊กอัพ 4 คันไว้สำหรับบริการให้กับสมาชิก  มีรถส่งสินค้ากระจายตามหมู่บ้าน 3  คัน    มีรถตักข้าวเพื่อทำธุรกิจ 6 คัน  มีรถจักรยานยนต์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาธุรกิจ 7 คัน  ซึ่งตลาดกลางมีอุปกรณ์ครบชุดไว้บริการสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือก ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ 

 
 
 

 

 

 
     
 
 

สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556
©Copyright 2011 www.kasetcoop.com
All rights reserved.Kasetcoop